VÅRA HUS

Vi hjälper dig, ger dig valfrihet vid utformningen av ditt hus. Vår höga standard kompletteras med nästan obegränsade möjligheter till personlig utformning. Har ni egna skisser och idéer hjälper vi er att rita upp ert hus.

Som kund bestämmer du själv leveransens omfattning.

TIMMERHUS

Det bästa och modernaste sättet att bygga timmerhus.
Första isolertimmerhuset byggdes 1974, vilket innebär att vi idag har över 45-års erfarenhet av vår isolertimmerteknik. Vi har lyckats förena modernt husbyggande med det traditionella timmerhusutseendet och den genuina dalaknuten - nästan omöjlig att skilja från ett äkta handtimrat fulltimmerhus.

Med ett isolertimmerhus slipper du de traditionella fulltimmerhusens problem. Du spar dessutom på naturens råvara, då det förbrukas betydligt mindre råvara i en isolertimmerstomme, jämfört med en fulltimmerstomme.

Läs mer

LADHUS

2019 bestämde vi oss för att bryta ny mark och ge våra kunder större valmöjligheter när det gäller husets utseende. Vi har hämtat inspiration från gamla tiders lador med bred stående fasadbeklädnad.

Då började vi hyvla vår egen slätspont i samma dimension och samma goda kvalitét som vårt isolertimmer.

NEW ENGLAND

Vi har ytterligare en designlinje, New England.
Dessa hus klär vi med vår egen dubbelfas i samma dimension och samma goda kvalitét som vårt isolertimmer.