LADHUS

2019 bestämde vi oss för att bryta ny mark och ge våra kunder större valmöjligheter när det gäller husets utseende. Vi har hämtat inspiration från gamla tiders lador med bred stående fasadbeklädnad. Då började vi hyvla vår egen slätspont i samma dimension och samma goda kvalitét som vårt isolertimmer.

MER INFORMATION INOM KORT...